Тамян – с това благозвучно име наричаме ароматната смола с неповторимо благоухание и свещени свойства, която се добива от дървото “Ливан” ( Boswellia sacra ). Това дърво с гъста корона и мънички нежни цветове се среща изключително рядко – в Източна Африка, Арабския полуостров, Индия и Иран. Именно то дава названието “ливан” или в превод на български тамян, познато и до днес. Прочетете повече за благотворните и лековити ползи от тамяна.

Тамянът – древен и свещен – е познат на човечеството още от най-древни времена. Историческите сведения сочат, че той се е използвал в различни служения както при идолопоклонниците, така и при Июдеите. В Стария Завет четем, че същият Господ Саваот дава на Мойсей упътвания как да приготви тамян (Изход 30.34-36) и заповед да се принася кадилната жертва всяка сутрин и всяка вечер (Изход 307-8). За тази цел Мойсей сътворява кадилния жертвеник, който поставя в Скинията (Изход 30.1-10).

Съгласно Християнското Светоотеческо предание, тамянът, който се принася по време на молитвата, символизира възкресението на душата от земното към небесното. Така, както тамянът се поставя върху горящия въглен и излъчва благоухание, което като дим се издига нагоре, така и душата на вярващия трябва да гори чрез вярата към Бога и свободна от всяка житейска грижа да се насочи към Небесното. Тамянът създава усещане за молитвеност и е помощник в призоваването на Божията Благодат. Поради тези причини тамянът заема важно място във всички богослужения в църквата, а също така се препоръчва да се принася кадене с тамян във всяка къща, което да бъде съпътствано с молитва.

Какво символизират кадилницата и тамянът? Някои от по-важните неща, които следва да бъдат споменати, са следните:

  • Основата на кадилницата символизира човешката природа на Христос, огънят – Божествената, а димът, който е благоуханен, Светия Дух.
  • Кадилницата също така символизира Света Богородица, която е приела в утробата си телесния огън на Божественото.
  • Тамянът, както благоуханно се издига във вид на дим нагоре, символизира хвалебната молитва на вярващия, която се издига към престола Божий.
  • Тамянът символизира огнените езици на Петдесетница, които Бог изпрати на Светите Апостоли и така Светият Дух слезе върху тях.
  • И накрая огънят в кадилницата символизира изпитанията на вярата на християните, докато благоуханието, което изпълва Божия Храм символизира благостта на Бога, която изпълва сърцата на вярващите и е залог за милостта Божия, която чрез молитвата дава сили за преодоляване на изкушенията на всички плаващи в бурното житейско море.